Thịt ba chỉ heo

300.000 Kg

Hàng đông lạnh nguyên cont – chuẩn IQF
Giá bán tại kho

Còn hàng

Thịt ba chỉ heo nhập khẩu
Thịt ba chỉ heo

300.000 Kg

Mã: 2741 Danh mục:

0935.409.794