Sò Điệp Nhật Hokkaido (Sống)

750.000 Kg

Sò điệp Nhật Hokkaido sống là đặc sản biển nổi tiếng ở vùng Hokkaido Nhật Bản, sò điệp có size khủng lớn một con cỡ bàn tay lớn.
Sò điệp Nhật Hokkaido nhập sống trực tiếp về chất lượng tươi ngon, sử dụng khá phổ biến để chế biến những món ngon ở những nhà hàng lớn

Còn hàng

Sò Điệp Nhật Hokkaido (Sống)
Sò Điệp Nhật Hokkaido (Sống)

750.000 Kg

0935.409.794