Sò điệp Nhật đông lạnh

320.000 Kg

Size: 8-11con/ kgs
Quy cách: 1 thùng 20kg

Còn hàng

Sò Điệp Nhật Hokkaido (Sống)
Sò điệp Nhật đông lạnh

320.000 Kg

0935.409.794