Cua Pha Lê

2.080.000 Kg

Size 1.5kgs (Đặc tính Cua Pha Lê sẽ là gãy 1-2 Que)

Còn hàng

Cua pha lê nhập khẩu úc Cua pha lê được đánh giá là cua có vị ngon nhất thế giới.
Cua Pha Lê

2.080.000 Kg

0935.409.794