Bào Ngư Hàn Quốc (Sống)

1.120.0001.220.000 Kg

Bào Ngư được đánh bắt trực tiếp từ Hàn Quốc và vận chuyển sống, đảm bảo giữ nguyên các chất dinh dưỡng.
Size: 12 – 18 con/kg

Xóa
Bào Ngư Hàn Quốc (Sống)
Bào Ngư Hàn Quốc (Sống)

0935.409.794